Opplevelse av tiltaket

Question Title

* 1. Hvordan har du opplevd å være i tiltaket Senter for Jobbmestring?

Question Title

* 2. Har du kommet nærmere jobb og arbeidslivet?

T