Kjønn

Question Title

* 1. Kjønn

Hvor gammel er du?

Question Title

* 2. Hvor gammel er du?

Hvor mange år har du studert i Trondheim?

Question Title

* 3. Hvor mange år har du studert i Trondheim?

Er du medlem av Samfundet?

Question Title

* 4. Er du medlem av Samfundet?

Hvilket campus tilhører du?

Question Title

* 5. Hvilket campus tilhører du?

Hvor mange ganger i måneden drar du på et utested?

Question Title

* 6. Hvor mange ganger i måneden drar du på et utested?

Hvor mange ganger i måneden drar du på kafé/restaurant?

Question Title

* 7. Hvor mange ganger i måneden drar du på kafé/restaurant?

Hvor ofte bruker du Samfundet som utested i måneden?

Question Title

* 8. Hvor ofte bruker du Samfundet som utested i måneden?

Hvor ofte bruker du Samfundet som kafé eller restaurant i måneden?

Question Title

* 9. Hvor ofte bruker du Samfundet som kafé eller restaurant i måneden?

Hvilke dager vet du at Samfundet er åpent?

Question Title

* 10. Hvilke dager vet du at Samfundet er åpent?

Hva bruker du Samfundet til i hverdagene?

Question Title

* 11. Hva bruker du Samfundet til i hverdagene?

Hva bruker du Samfundet til i helgene?

Question Title

* 12. Hva bruker du Samfundet til i helgene?

Hvilke tre lokaler benytter du deg mest av på Samfundet?

Question Title

* 13. Hvilke tre lokaler benytter du deg mest av på Samfundet?

Benytter du deg av disse 20- års lokalene?

Question Title

* 14. Benytter du deg av disse 20- års lokalene?

  Ja  Nei Visste ikke at lokalet hadde 20 års aldersgrense
Strossa 
Selskapssiden
Lyche (etter klokken 22.00 på fredag og lørdag)
Hva savner du på Samfundet? Kryss av på maks tre alternativer

Question Title

* 15. Hva savner du på Samfundet? Kryss av på maks tre alternativer

I hvilken grad trives du på Samfundet?

Question Title

* 16. I hvilken grad trives du på Samfundet?

Hvorfor benytter du deg av andre utesteder enn Samfundet? Kryss av på maks tre alternativer 

Question Title

* 17. Hvorfor benytter du deg av andre utesteder enn Samfundet? Kryss av på maks tre alternativer 

Hvorfor benytter du deg av andre kafeer/restauranter enn Samfundet? Kryss av på maks tre alternativer 

Question Title

* 18. Hvorfor benytter du deg av andre kafeer/restauranter enn Samfundet? Kryss av på maks tre alternativer 

Har du vært på følgende arrangement de siste 12 månedene?

Question Title

* 19. Har du vært på følgende arrangement de siste 12 månedene?

  Ja, flere ganger Ja, en gang Nei
Samfundsmøte 
Onsdagsdebatt
Excenteraften
Er du fornøyd med temaene som har blitt tatt opp på følgende arrangement?

Question Title

* 20. Er du fornøyd med temaene som har blitt tatt opp på følgende arrangement?

  I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Ingen mening 
Samfundsmøte 
Onsdagsdebatt
Excenteraften
Hvor får du informasjon om Samfundet fra?

Question Title

* 21. Hvor får du informasjon om Samfundet fra?

Hva synes du om Samfundet på sosiale medier?

Question Title

* 22. Hva synes du om Samfundet på sosiale medier?

Hva vil du ha mer av på Samfundsmøte eller Onsdagdebatt?

Question Title

* 23. Hva vil du ha mer av på Samfundsmøte eller Onsdagdebatt?

Hvor har du sett Samfundets plakater?

Question Title

* 24. Hvor har du sett Samfundets plakater?

Vil du være med i trekningen av billetter til Elektrosamfundet? Skriv inn telefonnummer

Question Title

* 25. Vil du være med i trekningen av billetter til Elektrosamfundet? Skriv inn telefonnummer

Er det noe annet du ønsker å fortelle oss? Kommenter gjerne under

Question Title

* 26. Er det noe annet du ønsker å fortelle oss? Kommenter gjerne under

T