Question Title

* 1. Kjønn

Question Title

* 2. Hvor gammel er du?

Question Title

* 3. Hvor mange år har du studert i Trondheim?

Question Title

* 4. Er du medlem av Samfundet?

Question Title

* 5. Hvilket campus tilhører du?

Question Title

* 6. Hvor mange ganger i måneden drar du på et utested?

Question Title

* 7. Hvor mange ganger i måneden drar du på kafé/restaurant?

Question Title

* 8. Hvor ofte bruker du Samfundet som utested i måneden?

Question Title

* 9. Hvor ofte bruker du Samfundet som kafé eller restaurant i måneden?

Question Title

* 10. Hvilke dager vet du at Samfundet er åpent?

Question Title

* 11. Hva bruker du Samfundet til i hverdagene?

Question Title

* 12. Hva bruker du Samfundet til i helgene?

Question Title

* 13. Hvilke tre lokaler benytter du deg mest av på Samfundet?

Question Title

* 14. Benytter du deg av disse 20- års lokalene?

  Ja  Nei Visste ikke at lokalet hadde 20 års aldersgrense
Strossa 
Selskapssiden
Lyche (etter klokken 22.00 på fredag og lørdag)

Question Title

* 15. Hva savner du på Samfundet? Kryss av på maks tre alternativer

Question Title

* 16. I hvilken grad trives du på Samfundet?

Question Title

* 17. Hvorfor benytter du deg av andre utesteder enn Samfundet? Kryss av på maks tre alternativer 

Question Title

* 18. Hvorfor benytter du deg av andre kafeer/restauranter enn Samfundet? Kryss av på maks tre alternativer 

Question Title

* 19. Har du vært på følgende arrangement de siste 12 månedene?

  Ja, flere ganger Ja, en gang Nei
Samfundsmøte 
Onsdagsdebatt
Excenteraften

Question Title

* 20. Er du fornøyd med temaene som har blitt tatt opp på følgende arrangement?

  I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Ingen mening 
Samfundsmøte 
Onsdagsdebatt
Excenteraften

Question Title

* 21. Hvor får du informasjon om Samfundet fra?

Question Title

* 22. Hva synes du om Samfundet på sosiale medier?

Question Title

* 23. Hva vil du ha mer av på Samfundsmøte eller Onsdagdebatt?

Question Title

* 24. Hvor har du sett Samfundets plakater?

Question Title

* 25. Vil du være med i trekningen av billetter til Elektrosamfundet? Skriv inn telefonnummer

Question Title

* 26. Er det noe annet du ønsker å fortelle oss? Kommenter gjerne under

T