Hva er nøkkelen til lokal støtte? Å ta samfunnsansvar dukker stadig oftere opp som svaret. Hva menes med samfunnsansvar, hvorfor skal man ta samfunnsansvar og hvordan gjør man det i praksis? Hvilke modeller for samfunnsansvar fungerer og hvorfor? Hvordan kommuniserer vi med vår lokale omverden? Praktiserer vi åpenhet? Hvordan jobber vi konkret og praktisk med å styrke vårt eget omdømme? Hvilke tiltak kan vi sette i verk for å få lokal aksept?

Hvordan kan havbruksnæringa vinne på hjemmebane?
Workshop om ringvirkninger, omdømme og samfunnsansvar

NCE Aquaculture inviterer med dette medlemmer og andre interesserte til workshop i Bodø og Brønnøysund.

Question Title

* 1. Påmelding

Question Title

* 2. Hvor vil du delta?

Question Title

* 3. Lunsj

T