Innledning

Hvor moden er din virksomhet, og hvilke utfordringer kan være knyttet til å utvikle og implementere et ledelsessystem for kvalitet, miljø eller arbeidsmiljø? Det får du svar på i denne modenhetsundersøkelsen.


Indeks for forbedringsmodenhet (IFM) er nyttig for at arbeidet med videreutvikling og implementering av ledelsessystemer kan gjennomføres på en effektiv og virkningsfull måte.
Før vi starter undersøkelsen må vi vite litt mer om deg. Vennligst fyll inn informasjonen under

Question Title

* Din e-post

Question Title

* Navn

Question Title

* Bedrift

Question Title

* Telefonnummer

T