Vi ønsker tilbakemeldinger!

Ta deg gjerne noen minutter til å svare på spørreundersøkelsen vår, slik at vi kan bli bedre. Svarene dine er anonyme.

Question Title

* 1. Hvor enkelt er det å kjøpe en tjeneste hos oss?

Question Title

* 2. Hvor mange stjerner ville du gitt nettsiden vår, basert på brukervennlighet?

Question Title

* 3. Dersom du har benyttet deg av en tjeneste hos oss, hvordan synes du det har vært?

Question Title

* 4. Har du noe tilbakemelding på en av våre hundepassere/hundeluftere?

Question Title

* 5. Har du noe tilbakemelding på en av våre instruktører?

Question Title

* 6. Har du noe tilbakemelding på en av våre assistenter?

Question Title

* 7. Hvordan synes du totalopplevelsen ved å benytte deg av Hundehjelpen er?

Question Title

* 8. Hvilke andre alternativer vurderte du, før du valgte Hundehjelpen?

Question Title

* 9. Har vi en tjeneste som har passet eller kanskje kommer til å passe dine behov?

Question Title

* 10. Har du noe andre tilbakemeldinger til oss?

T