Vurdering av utplasserte elever

Navn på elev:

Question Title

* 3. Navn på elev:

Navn på bedrift eleven er utplassert:

Question Title

* 4. Navn på bedrift eleven er utplassert:

Navn på kontaktperson i bedrift/person som har fulgt eleven:

Question Title

* 5. Navn på kontaktperson i bedrift/person som har fulgt eleven:

I hvilken periode/dager har eleven vært utplassert?

Question Title

* 6. I hvilken periode/dager har eleven vært utplassert?

T