1. Navn (Fornavn - Etternavn)

2. Jeg ønsker

3. Gateadresse

4. Postnummer og sted

5. E-post

6. Telefon

7. Bedriftsnavn (hvis du har en bedrift)

8. Organisasjonsnummer (hvis du har en bedrift)

9. Din forretningsidé (opptil 5 linjer)

10. Spesielle opplysninger (f.eks. matallergier, adkomst med rullestol mm)

T