Kort evaluering av undervisningsopplegget SAM

Takk for at du vil dele dine erfaringer med undervisningsopplegget SAM. Hvis du ønsker det, kan du være anonym.  Denne undersøkelsen er en viktig del av vårt arbeid for å kvalitetssikre og forbedre vårt pedagogiske tilbud til skolen  Vi er takknemlige for både ris og ros :-). 

Question Title

* 1. Hvilken versjon av SAM har du benyttet?

Question Title

* 2. Hvor fornøyd er du alt i alt med SAM?

Question Title

* 3. Hvor relevante synes du filmene er for målgruppen?

Question Title

* 4. Hvordan fungerte oppgavene i tilknytning til filmene?

Question Title

* 5. Kan du anbefale SAM til andre lærere?

Question Title

* 6. Hva kan vi gjøre bedre?

Question Title

* 7. Er det noe du vil trekke frem som var bra?

Question Title

* 8. Ditt navn og stilling / funksjon. (frivillig å fylle ut)

Question Title

* 9. Hvilken skole underviser du ved? (frivillig å fylle ut)

Question Title

* 10. Har du andre tilbakemeldinger?

Question Title

* 11. Noen ganger trenger vi sitater fra lærere når vi skriver søknader om støtte til nye undervisningsopplegg. Tillater du i så fall at vi eventuelt referer til det du har skrevet?

T