Registrering til seminar

Prematurforeningen har 30 års jubileum og i den anledning inviterer vi til seminar på Rikshospitalet.
Både foreldre og helsepersonell er hjertelig velkomne.
Av hensyn til bevertning har vi en inngangsbillett på:
100 kr per person for medlemmer i Prematurforeningen.  
250 kr per person for ikke medlemmer. 

Question Title

* 1. Kontaktinfo

Question Title

* 2. Epostadresse

Question Title

* 3. Telefonnummer

Question Title

* 5. Mat allergier?

Vi ønsker å takke for din påmelding.
Prematurforeningen vil sende deg en bekfreftelse på påmelding, og eventuelle endringer av programmet, på epost.

T