Question Title

* 1. Et norsk selskap har inngått et samarbeid med SpaceX om oppskyting av satellitter. Hvilket?

Question Title

* 2. Hva heter Navs saksbehandlingssystem som har skapt store problemer for brukere og ansatte den siste tiden?

Question Title

* 3. Et dansk datasenter måtte stenge etter lekkasje. Hvor mye vann rant ut av anlegget?

Question Title

* 4. Hvilken video var den første som noensinne ble publisert på YouTube?

Question Title

* 5. Facebook og Instagram var nylig nede samtidig over store deler av verden. Hva var det tredje sosiale mediet med trøbbel?

Question Title

* 6. Regjeringen gir bort 24 millioner kroner til selskaper som ønsker å satse i risikabelt marked. Hvilket marked er det snakk om?

Question Title

* 7. Microsoft har nylig skapt forvirring ved å legge ut en teaser for «Windows 1.0». Hvilket år kom det opprinnelige Windows 1.0?

Question Title

* 8. Hvem er det Dnb og Futurice samarbeider med i pilotprosjektet Blunk ansiktsbetaling? 

Question Title

* 9. CloudFlare gikk ned for telling i hele verden. Hva var årsaken? 

Question Title

* 10. I hvilket direktorat vil regjeringen automatisere saksbehandlingen ved å la en robot fatte vedtak?

T