Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Jeg deltar/har deltatt i AFT på Unikom fordi jeg har et ønske om jobb eller utdanning

Question Title

* 2. Jeg har fått god og forståelig informasjon av Unikom om tiltaket jeg deltar/har deltatt i

Question Title

* 3. Unikom har gitt meg forståelig informasjon om mine rettigheter og plikter som deltaker i AFT

Question Title

* 4. Hva er dine plikter og rettigheter?

Question Title

* 5. Unikom har gitt meg forståelig informasjon om hvordan jeg kan klage hvis jeg er misfornøyd med tiltaket

Question Title

* 6. Jeg er fornøyd med hjelpen jeg har fått av Unikom

Question Title

* 7. Jeg har vært med å bestemme egne mål, og lage min egen plan for tiltaket

Question Title

* 8. Jeg vet hvilke mål jeg har i planen min

Question Title

* 9. Jeg går jevnlig gjennom min plan sammen med min veileder

Question Title

* 10. Tiltaket har vært tilpasset meg og mine behov

Question Title

* 11. Jeg opplever at Unikom har hjulpet meg nærmere jobb eller utdanning

Question Title

* 12. Unikom gjør/har gjort at jeg har det bedre med meg selv og er mer tilfreds (bedre livskvalitet)

Question Title

* 13. Totalt sett er jeg fornøyd med tiltaket og hjelpen jeg har fått hos Unikom

Question Title

* 14. Nevn tre ting ved AFT hos Unikom som du tenker kan endres på

0 av 14 besvart
 

T