Videregående skole med ishockey

Vi undersøker om det er interessant for deg/ditt barn å starte på videregående skole med ishockey i Kristiansand. Kristiansand Ishockeyklubb satser stort på å utvikle ishockeyspillere fra vår region, og ønsker derfor igjen og legge til rette for spillere som ønsker et skoletilbud på videregående skole med ishockey. Med planer om å ekspandere med klubbhus, treningsanlegg, A-lag opp i seriesystemene, er også dette en naturlig del av vår satsing.

Dette er en undersøkelse i hovedsak for de som er født 2006/2007/2008 eller foresatte med barn i denne gruppen

Svarene i undersøkelsen er ikke bindende, men gir oss en pekepinn rundt interessen.

Dersom det er interesse ønsker vi å gå i gang med å sjekke opp interessante skoler, jobbe med å få istid, tid i styrkerom, idrettshaller og andre steder det er nødvendig å få innpass i, få inn trenere og annet som trengs for å lage det best mulige tilbudet til spillere som ønsker å gå på videregående skole med ishockey i Kristiansand.

Dette skal være et tilbud for ishockeyspillere i Kristiansand, men vi ønsker også å kartlegge om det er spillere utenfra Kristiansand som ønsker å flytte til byen for et slikt tilbud.

Question Title

* 1. Når er du/ditt barn født?

Question Title

* 2. Kjønn

Question Title

* 3. Ønsker du/ditt barn et tilbud på videregående skole med ishockey?

Question Title

* 4. Ønsker du/ditt barn et tilbud med ishockey og studiespesialisering?

Question Title

* 5. Ønsker du/ditt barn et tilbud med ishockey og yrkesfag?

Question Title

* 6. Er offentlig skole det eneste alternativet for deg/ditt barn, eller er det også aktuelt med privat skole?

Det er mulig å svare på begge alternativer

Question Title

* 7. Hvis det skulle bli privat skole eller et krav om betaling; hvor mye er det aktuelt for deg/ditt barn å betale for en skoleplass i året?

Skolepenger - Skoleavgiften utgjør differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte.

Idrettsavgift - Utover det lovpålagte skoletilbudet skal vi tilby i tillegg et utvidet toppidrettstilbud. Denne avgiften dekker de daglige treningene (hall og/eller baneleie), transport til og fra trening, helhetlig oppfølging av profesjonelle trenere og støtteapparat på både de daglige treningene og under konkurranser, felles utstyr og elevbekledning, samlinger i inn- og utland, og ekstra ressurser på skolen for elever som er mye borte på grunn av idrettsrelatert fravær.

Kostnader for personlig utstyr er ikke inkludert.

Semesteravgift - Semesteravgiften skal dekke elevrelaterte kostnader som lisenser, kopiering, skolebevis, avslutning for avgangselever (middag, fotografering) mm.

Question Title

* 8. Trenger du/ditt barn bolig i Kristiansand? (hybel/vertsfamilie e.l.)

Question Title

* 9. Vil et skoletilbud med ishockey i Kristiansand være mer attraktivt enn andre steder (Oslo, Hamar, Lillehammer, Stavanger, Fredrikstad, Sarpsborg, Asker osv)?

Question Title

* 10. Ønsker du/ditt barn heller å prøve å komme deg utenlands i denne perioden (f.eks. Sverige, USA, Canada)?

0 av 10 besvart
 

T