Urban ventilation forskningsprosjekt

Urban ventilation er et forskningsprosjekt i regi av SINTEF, som bla. undersøker hvor godt ulike typer kjøkkenventilatiorer og løsninger (resirkulerende/avtrekk) fjerner forurensninger. Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge bruksmønsteret for norske kjøkken som kan videre være en veiledning i testprosessen.
Les mer om prosjektet her: https://www.sintef.no/projectweb/healthy-energy-efficient-urban-home-ventilation/

T