Brukerundersøkelse Grønltjønnområdet

Question Title

* 1. Kjenner du til Grønlitjønnløypa på Ljosland?

Question Title

* 2. Hvis ja, har du brukt løypa i sommerhalvåret (barmark) eller vinterhalvåret (snødekke)?

Question Title

* 3. Hvor sannsynlig er det at du vil bruke løypa vintersesongen 2016/17?

Question Title

* 4. Hvis "svært sannsynlig" eller "litt sannsynlig", hvorfor vil du bruke løypa/området (flere svar)?

Question Title

* 5. Fra "lite sannsynlig" til "ikke i det hele tatt", hvorfor vil du ikke bruke løypa/området (flere svar)?

Question Title

* 6. Har du noen ønsker/meninger om utformingen av løyper og områdene ved Grønlitjønn (flere svar)?

Question Title

* 7. Hva ville du kalle løypene/området med et generelt begrep (flere valg)

Question Title

* 8. Vi har også stengt veien for parkering etter infotavlen og innkjøringsforbud etter avkjørsel til Grønlihøgda. (Der er rettighetshavere som har veirett til demningen o.a., og det er anlagt parkeringsplass i massetaket. Dette gjelder foreløpig vintersesongen). Synes du dette er et bra tiltak?

Question Title

* 9. Hvor sannsynlig er det at du anbefaler løypene og områdene rundt Grønlitjønn for andre?

Question Title

* 10. Hvis "NEI" på spørsmål 1; hvor sannsynlig tror du at du vil besøke løypa/området ved Grønlitjønn i framtida etter å ha lest disse spørsmålene?

Question Title

Skoræ 1 041 m.o.h. Åserals høyeste fjell

Skoræ 1 041 m.o.h. Åserals høyeste fjell

Question Title

* 11. Min epost

T