Generell informasjon

* 1. Arrangementets Navn

* 2. Dato for arrangementet

Dato
/
/

* 4. Arrangørklubbens nettside (hvis den har)

* 5. Gjennomføres arrangementet i samarbeid med kommersiell aktør?

* 6. Grener som gjennomføres under arrangementet

* 7. Kontaktperson for arrangementet

* 8. Arrangementets nettside (hvis det har)

* 9. Nettadresse for påmelding

* 10.

Stedet/Adressen hvor arrangementet gjennomføres. Helst så detaljert som mulig. Må inneholde minimum kommune og postnr.

Hvis arrangementet strekker seg over et stort område oppgi startområde.

T