Kulturminnedagene har et nytt tema hvert år. Nå kan du være med å påvirke hva som blir tema for arrangementene i 2020. Kulturvernforbundet ønsker å vite hva som er viktig for arrangørene og hva de ønsker å formidle. Tema for European Heritage Days er i 2020 "Heritage and Education". I Norge velger vi om vi skal følge den europeiske tematikken, eller finne et tema som er mer relevant for oss her hjemme. Fristen for å komme med innspill er satt til 6. mai.

Tema for Kulturminnedagene 2020:

  • skal være til inspirasjon for lokale arrangører, og ikke oppfattes som en begrensning for et mangfold av aktiviteter
  • kan være knyttet til nasjonale jubileer eller andre markeringer
  • kan være en norsk versjon av tema for resten av Europa "Heritage and Education"

Her kan du se en oversikt over tidligere års tema

Question Title

* 1. Forslag til tema:

Question Title

* 2. Hva legger du i dette temaet og hva er viktig for deg/dere å formidle gjennom Kulturminnedagene?

Question Title

* 3. Har du andre tilbakemeldinger å komme med til Kulturminnedagene?

Question Title

* 4. Kontaktinfo

Vi setter pris på din tilbakemelding og ønsker deg/dere lykke til med forberedelsene til årets markering 7. - 15. september. Påmeldingen til årets program er dessverre ikke åpnet enda, da vi arbeider med en ny nettside. Den skal  være ferdig i løpet av mai. Mer informasjon finnes på www.kulturvern.no. Der ligger det grafisk materiell, informasjon om tema for 2019 "fremtidens kulturarv" og nyttig informasjon til deg som arrangør.
0 av 4 besvart
 

T