Prosjektet Standardisering av nettsider er i rute iht. fremdriftsplan, og vi starter så smått og forberede oss til utrulling som vil starte primo juni 2021. Vi ønsker derfor å vite om ditt nettselskap ønsker nye nettsider og når det passer best å bytte. 

Rammeverket bak nettsidene kan settes opp slik at flere selskap i samme konsern kan være på samme løsning. Derfor spør vi også om dere ønsker en konsernstruktur i løsningen. Malen til nettselskapets nettsider kan kopieres og tilpasses til eksempelvis bredbånd eller kraftproduksjon. Det vil imidlertid ikke inngå i dette prosjektet. 

Målet med kartleggingen er å kunne ha en plan for utrulling i god tid. 

Svarfrist: løpende

På forhånd takk for svar!


 

Question Title

* 1. Selskapsnavn

Question Title

* 2. Kontaktperson:

Question Title

* 3. Vi vil ha nye standardiserte nettsider gjennom Nettalliansen:

Question Title

* 4. Skal nettsiden til nettselskapet settes opp som del av en konsernstruktur?

Question Title

* 5. Hvilken målform skal nettsidene deres ha?

Question Title

* 6. Når ønsker nettselskapet å ha nye nettsider på plass?

T