Screen Reader Mode Icon
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) etableres på Ås, og en prosjekteringsgruppe arbeider nå med en plan for trenings- og testfeltet på senteret.

Foreløpig plan med beskrivelse av funksjonalitet, aktuell infrastruktur og disponering av areal legges herved ut for innspill og kommentarer.

Question Title

* 1. Hvilken del av vannbransjen representerer du?

Question Title

* 2. Hvor godt kjenner du til Vannsenteret, bakgrunnen for etablering og hvilke behov det skal dekke?

Question Title

* 3. I den foreløpige planen for test- og demonstrasjonsfeltet ligger det inne en rekke funksjoner. Hvilke av disse er det som særlig er viktig for deg? Her kan du velge flere alternativer. Om du krysser av for Annet - vennligst utdyp under spørsmål 5.

Question Title

* 4. Hva synes du om den foreløpige planen slik den nå framstår?

Question Title

* 5. Hva synes du er bra med den foreløpige planen?

Question Title

* 6. Hva synes du bør forbedres? Er det noe du savner?

Question Title

* 7. Takk for at du bruker tid på å gi oss en tilbakemelding. Det setter vi stor pris på. For oppfølging og avklaringer er det fint om du oppgir kontaktinformasjon nedenfor (navn, e-post, telefon).

0 of 7 answered
 

T