* 1. Namn og adresse på deltakar

* 2. Har du som forelder/føresett lyst og høve til å vera med å bidra under fotballskulen? Noter i tilfelle kva tid du kan, og kva du ynskjer å bidra med (t.d. trenar, hjelp til måltid, mm) .

Påmelding er ikkje fullført før påmeldingsavgifta er betalt til konto 3460 12 14298

T