Screen Reader Mode Icon
Takk for at du hjelper oss med å svare på denne undersøkelsen. Din tilbakemelding vil hjelpe oss på TrAP å forbedre arbeidet vårt. Svarene dine er anonyme og konfidensielle.

Question Title

* 1. Har du hørt om denne avisa før?

Question Title

* 2. Hva var hovedinntrykket ditt av avisa? Forklar med egne ord.

Question Title

* 3. Hvor enig er du i følgende uttalelse?
«Jeg følte at det var en hyggelig opplevelse å lese denne avisa»

Question Title

* 4. Dersom du er enig, var det noe spesielt som fikk deg til å føle at avisa var en hyggelig opplevelse å lese?

Question Title

* 5. Hvilke ord beskriver best hvordan det føltes å lese avisa? Svar med opptil seks ord

Question Title

* 6. I hvilken grad ga avisa deg ny kunnskap? (Velg en)

Question Title

* 7. Motiverte avisa deg til å gjøre noe eller jobbe for en endring i samfunnet? (Velg en)

Question Title

* 8. Ga avisa deg et ønske om å være mer kreativ i livet ditt eller i jobben? (Velg en)

Question Title

* 9. Ga avisa deg spørsmål som du ønsker å stille de som har laget den? (Velg en)?

Question Title

* 10. Var det noe i avisa som du kjente igjen fra din personlige erfaring?

Question Title

* 11. Fikk denne avisa deg til å bli stolt av bakgrunnen eller identiteten din?

Question Title

* 12. Ga denne avisa deg en ny forståelse for mennesker som er annerledes enn deg, eller har en annen bakgrunn eller identitet enn din egen?

Question Title

* 13. Til slutt ønsker vi at du besvarer noen spørsmål om deg selv. Dine svar er anonyme og konfidensielle. Aller først, hvilket kjønn identifiserer du deg som?

Question Title

* 14. Hva er ditt postnummer?

Question Title

* 15. I hvilket år ble du født?

Question Title

* 16. Ble du født utenfor Norge? (Velg et alternativ)

Question Title

* 17. Hvilken av de følgende kategoriene beskriver best din kulturelle bakgrunn? (velg alt som gjelder)

Question Title

* 18. Hva er ditt høyeste utdanningsnivå?

0 of 18 answered
 

T