DEMO Kollektivet

Søk plass i Kollektivet ved å svare på noen enkle spørsmål under.

For deg mellom 16 og 23 år som ønsker å satse innen kreative fag. Kollektivet er et faglig og sosialt nettverk av unge kreative med ulik kunst- og kulturfaglig bakgrunn. Møtes ukentlig sentralt i Drammen hvor innhold er workshops, kunst- og kulturproduksjon, mentor-veiledning, samarbeid med kulturlivet og realisering av egne prosjekter.
Les mer på http://interkultur.no/prosjekter/demo/

Søk før 25.august for å være med fra semesterstart, deretter løpende opptak.

Question Title

* 1. Hvordan hørte du om DEMO Kollektivet?

Question Title

* 2. Hvilken eller hvilke kunstform(er) praktiserer du?

Question Title

* 3. Hvorfor vil du være med i DEMO Kollektivet

Question Title

* 4. Fyll ut kontaktinfo

T