Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Hvor sannsynlig er det at du anbefaler lederen din til en venn eller kollega?

IKKE SANNSYNLIG I DET HELE TATT
SVÆRT SANNSYNLIG

Question Title

* 2. Hvor lett er det å få hjelp av lederen din når du ønsker det?

Question Title

* 3. Hvor tilgjengelig for medarbeiderne er lederen din?

Question Title

* 4. Hvor ofte gir lederen din deg tilbakemeldinger om jobben du gjør?

Question Title

* 5. Hvor mye bedre er arbeidsprestasjonen din etter at lederen din har gitt deg tilbakemelding?

Question Title

* 6. Hvor effektiv er opplæringen du får av lederen din?

Question Title

* 7. Hvor konsekvent er lederen din i å belønne medarbeidere for godt arbeid?

Question Title

* 8. Hvor konsekvent er lederen din i å irettesette medarbeidere for dårlig arbeid?

Question Title

* 9. Hvor rimelige er avgjørelsene lederen din tar?

Question Title

* 10. Bruker lederen din for lang tid, for kort tid eller passe med tid på å ta avgjørelser?

Question Title

* 11. Hvor ofte lytter lederen din til medarbeidernes meninger når hen tar avgjørelser?

Question Title

* 12. Hvor lett er det for medarbeiderne å være uenige i avgjørelser lederen din tar?

Question Title

* 13. Når du har gjort feil, hvor ofte får du konstruktive tilbakemeldinger fra lederen din?

Question Title

* 14. Hvor pålitelig er lederen din?

Question Title

* 15. Hvor effektiv er lederen din i sin bruk av bedriftens ressurser?

Question Title

* 16. Når noen har fullført en oppgave på en spesielt bra måte, hvor ofte anerkjenner lederen din dette?

Question Title

* 17. Hvor profesjonelt oppfører lederen din seg?

Question Title

* 18. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med firmaet vårt, generelt sett?

Question Title

* 19. Hvor effektiv er lederen din i jobben sin, generelt sett?

Question Title

* 20. Hva må lederen din gjøre for å forbedre prestasjonen sin?

0 av 20 besvart
 

T