Velkommen til kasuistikk om bruk av spirometri!

Denne kasuistikken er utarbeidet i samarbeid mellom Noklus, Norsk forening for allmennmedisin (Faggruppe for astma og kols) og Lunger i Praksis, med støtte av Norsk forening for lungemedisin. Målgruppen er leger som arbeider innen allmennmedisin, og som benytter spirometri i diagnostikk og oppfølging av sine pasienter.

Hensikten med kasuistikken er å belyse og repetere en vanlig lungemedisinsk  problemstilling og gjøre deg tryggere på tolkning av spirogrammer. Du vil få presentert en sykehistorie med tilhørende spirogram, bli bedt om å plukke ut relevant informasjon og stille sannsynlig diagnose. Du vil få faglige tilbakemeldinger underveis, samt oppdaterte kildehenvisninger om du vil lese mer.

Tid for gjennomføring er omtrent 5-10 minutter. Velkommen!

T