Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Takk for at du tar deg tid til å evaluere Solstrand-seminaret 2020! Vi bruker resultatene til å forbedre neste års seminar :-)

Question Title

* 1. Yrke

Question Title

* 2. Hvordan synes du seminaret fungerte med hensyn på teknikken?

Question Title

* 3. Hvordan synes du det faglige nivået på seminaret var?

Question Title

* 4. Var temaet relevant for deg?

Question Title

* 5. Er det forhold ved seminaret som har vært særdeles bra?

Question Title

* 6. Er det forhold ved seminaret som har vært mindre bra?

Question Title

* 7. Andre kommentarer? Tips til tema til neste år?

T