Velkommen til frokostmøte, boklansering og debatt.

Tid: 28. Februar 2018, kl. 08.00-09.00
Sted: Nasjonalbiblioteket – Målstova

De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem. Forfatter og biolog Dag O. Hessen mener forskerlivet minner om et rotterace og at kravene om kortsiktig nytte blir stadig strengere. Er den frie forskningen truet?

I sin siste bok, Sannhet til salgs, hevder Hessen at det har blitt vanskeligere å forsvare viktige dannelsesidealer. Dermed trues verdiene som ligger til grunn for det moderne vestlige samfunnet: Sannhetssøken, opplysning og en vitenskapelig tenkemåte.

Nå møter han statsråd Iselin Nybø og rektor Svein Stølen fra UiO til debatt.

I panelet:

Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo.
Iselin Nybø (V), statsråd for forskning- og høyere utdanning.
Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo og professor i kjemi.
Halvor Finess Tretvoll, forlagsredaktør i Res Publica og ordstyrer.

Det blir enkel servering.

Question Title

* 1. Fornavn

Question Title

* 2. Etternavn

Question Title

* 3. Epost

T