Question Title

* 1. Er det greit at det tas bilder og/eller film av deg/ditt barn på bridgearrangement?

Question Title

* 2. Er det greit at bildene og ev. filmene av deg/ditt barn blir brukt på Norsk Bridgeforbunds åpne hjemmeside, facebookside og TikTok?

Question Title

* 3. Er det greit at bildene og ev. filmene av deg/ditt barn blir brukt i trykte/digitale medier som f. eks. lokalaviser?

Question Title

* 4. Er det greit at bildene og ev. filmene av deg/ditt barn blir brukt i kampanjemateriell som f. eks. informasjonsbrosjyrer om skolemesterskap el. andre bridgearrangement for juniorer?

Question Title

* 5. Foreligger det særskilte grunner for at barnet ikke kan opptre på gruppebilder som vi bør kjenne til?

Question Title

* 6. Har du andre kommentarer om bildebruk av deg/ditt barn?

Question Title

* 7. Jeg har lest «Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn» som ligger vedlagt i lenken.

Question Title

* 8. Samtykket gjelder for - navn:

Question Title

* 9. Født

Question Title

* 10. Bridgeklubb (hvis den samtykket gjelder for er medlem av en):

Question Title

* 11. Sted og dato:

Question Title

* 12. Navn på foresatte (dersom barnet er under 15 år):

Question Title

* 13. Kontaktinfo (e-post og/eller mobiltelefon) foresatte (dersom barnet er under 15 år):

Question Title

* 14. Jeg bekrefter at opplysningene over er korrekte, og gjelder inntil jeg trekker tilbake eller endrer samtykket.

T