Luster kommune ynskjer å høyre folket si meining om korleis kommunen bør utvikle seg i åra som kjem. Me håpar å få inspirasjon og nye perspektiv som kan leggjast til grunn for ein god samfunnsutvikling.

Resultata frå undersøkinga skal nyttas i utarbeidinga av kommuneplanen. I dine innspel ber vi deg tenkje på kommunesamfunnet som heilheit. Kva kan me utrette i kommunen saman? Kommuneorganisasjonen i samhandling med innbyggjarar, næringsliv og frivillige organisasjonar. Tenk langsiktig.

Nokon spørsmål krev eit svar, men dei fleste kan ein velje å oversjå om ein ikkje føler for å meine noko.

Viktig: Dei fleste tekstboksane har ordavgrensing på maks 600 teikn, noko som tilsvarar eit avsnitt på ca. 6 linjer. Om teksten er for lang kjem ein ikkje vidare i undersøkinga.  

T