Introduksjon

Spørreundersøkelsen har som mål å kartlegge hvordan syklister og lastebilsjåfører oppfatter ulike tiltak i lyskryss hvor de benytter samme areal. Den tar omtrent 10 minutter å gjennomføre.

Undersøkelsen gjennomføres i forbindelse med en masteroppgave ved NTNU - Institutt for bygg- og miljøteknikk.

Question Title

Ulike kjøretøytyper som kan kategoriseres som lastebiler/vogntog (tillatt totalvekt over 3500 kg):

<div style="text-align: left;">Ulike kjøretøytyper som kan kategoriseres som lastebiler/vogntog (tillatt totalvekt over 3500 kg):</div>

Question Title

For å illustrere de ulike tiltakene tas det utgangspunkt i krysset mellom Kjøpmannsgata og Bakke Bru i Trondheim. Bildet under viser dagens situasjon.

For &aring; illustrere de ulike tiltakene tas det utgangspunkt i krysset mellom Kj&oslash;pmannsgata og Bakke Bru i Trondheim. Bildet under viser dagens situasjon.
Takk for at du viser interesse og deltar i denne undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig.

Dersom det skulle være noen spørsmål angående spørreundersøkelsen er det mulig å ta kontakt på e-post: christht@stud.ntnu.no

T