Informasjon om undersøkelsen

Unge funksjonshemmede skal utvikle veiledere med informasjon om seksuell nytelse og seksualtekniske hjelpemidler tilpasset ulike kropper og ulike funksjonsnedsettelser. Vi ønsker derfor å kartlegge både hvilke spørsmål og utfordringer folk opplever med tanke på seksuell nytelse og seksualtekniske hjelpemidler, men også hvilke løsninger og gode opplevelser folk har. 

Målgruppen for undersøkelsen er personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i alderen 16-35 år. Du behøver ikke være seksuelt aktiv for å svare på undersøkelsen. 

Undersøkelsen er helt anonym og dine svar vil ikke kunne spores tilbake til deg. Det tar omtrent 10-15 minutter å besvare undersøkelsen, og du svarer på det som er relevant for deg. 

Tusen takk for at du bidrar til å gjøre informasjon om seksuell nytelse og seksualtekniske hjelpemidler relevant og mer tilgjengelig for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer!

T