Screen Reader Mode Icon
Takk for at du vil delta i markedsundersøkelsen 2022 om digitalisering på Sørlandet!

Digitalisering er et strategisk initiativ for å fornye, forenkle og forbedre ved hjelp av digitale produkter og tjenester.

Egde gjennomførte i 2016 en tilsvarende markedsundersøkelse for å kartlegge hvordan virksomheter i regionen anvender digitalisering for å styrke sin konkurransekraft. Årets markedsundersøkelse skal kartlegge utviklingen og status fem år senere. For å få relevant sammenligningsgrunnlag ønsker vi å opprettholde så mye som mulig av spørsmålene fra 2016. Samtidig er det nødvendig å ta med noen tilpasninger. Nytt i årets undersøkelse er hvilken betydning bærekraft og covid-19 har på digitaliseringsarbeidet og konkurransekraften.  Dere vil få tilgang på resultatet i ettertid, og kan dermed bruke det til å løfte digitalisering både internt og eksternt. 

Besvarelsen vil ta ca. 5 min. Lykke til!
0 av 22 besvart
 

T