Minileder vil sende en spørreundersøkelse ut til lagledere etter hver turnering slik at vi kan optimalisere valg av foretrukken vår- og høstturnering, samt eventuelle tilleggsturneringer som Miniavdelingen kan anbefale. Disse tilbakemeldingene håndteres anonymt av IL Havdur Fotballs minileder. Les mer på havdur.no om aktuelle turneringer i menyen under Fotball-->miniavdeling. IL Havdur kan bruke informasjonen til å velge en annen turnering, eller gi tilbakemelding til turneringsledelsen dersom noe bør påpekes. Vi må også huske at turneringsledelsen kan ha tatt grep siden sist

Question Title

* 1. Info om ditt Havdurlag som deltok i turnering

Question Title

* 2. Din vurdering av turneringen som deltaker.

  Mindre bra Husker ikke/vet ikke Bra Ikke relevant
Parkeringsmuligheter
Hvordan var påmeldingsprosessen?
Info fra turneringsledelse før turneringen
Ga kampoppsettet akseptabel ventetid mellom kamper?
Ble kampoppsett fulgt med håndterlige/minimale forsinkelser?
Info fra turneringsledelse under turneringen
Ble Fair play godt ivaretatt og synliggjort av turneringsledelse og motstandere?
Stilte motstandere med jevnbyrdige lag?
Ble foreldrevettregler fulgt og spillere/dommere skjermet for uheldige hendelser?
Hadde turneringsledelsen tydelige og synlige kampverter (markeringsvest)?
Hvordan var mulighetene for foreldre til å heie på sine lag?
Hvordan var fasilitetene på turneringsstedet (kjosksalg, sanitær)?
Hvordan var sikkerheten på turneringsstedet (krysse trafikkert vei mellom baner, førstehjelp etc)?
Hvordan var totalopplevelsen av turneringen?

Question Title

* 3. Her kan du gi tilleggsopplysninger til enkeltpunkter fra spørsmål 2 ovenfor, eller skrive om elementer som spørsmålene ovenfor ikke dekket. Positive/negative men objektive og saklige tilbakemeldinger er ønskelige.

T