Introduksjon

Takk for din deltakelse på Varmepumpekonferansen 2017. Dine tilbakemeldinger er viktige for planlegging og gjennomføring av neste års konferanse. Når evalueringen er gjennomført vil du få tilgang til de fleste presentasjoner fra konferansen og deltakerlisten i PDF format. Vær varsom ved bruk av materiellet og kontakt alltid den som har laget materiellet hvis du ønsker å benytte dette til andre formål enn egen bruk.

Vi bruker en tallskala fra 1 til 10 der 1 er dårligst og 10 er best. Dersom det er noe som ikke passer for deg eller hvis du gikk glipp av et foredrag kan du velge "ikke relevant".

Evalueringen er anonym og tar kun noen få minutter og vi setter pris at du svarer så utfyllende og ærlig som mulig.

Med vennlig hilsen Rolf Iver og Einar, Norsk Varmepumpeforening

T