VELKOMMEN!

Som et ledd i overvåkingen av storørret- og røyebestandene i Randsfjorden samles det årlig inn opplysninger om innsats og fangst fra dreggefiskere. Innsamlingen foretas av Statsforvalteren i Innlandet. Du gir et viktig bidrag til overvåkingen ved å fylle ut dette skjemaet.

Rapporteringen består av to hoveddeler: 
  1. Først legger du inn opplysninger om når (du rapporterer fra én dato om gangen) og hvor mye du fisket (innsats)
  2. Hvis du fanget ørret/røye blir du bedt om å legge inn opplysninger om fisken.
Du kan gå tilbake og endre opplysninger helt til du trykker "Lever fangstrapport" på siste side.

HUSK!
  • Det er like viktig å rapportere fisketurer uten fangst som fisketurer med fangst!
  • Registrer også ørret under minstemålet (35 cm)
  • Legg merke til om ørreten er en villfisk eller settefisk. Settefisken har avklipt fettfinne - se figur under.

Question Title

Bilde
Alle opplysningene du oppgir vil bli behandlet fortrolig og vil kun bli brukt i forbindelse med overvåking og forvaltning av Randsfjorden og dens fiskebestander.

Alle som leverer fangstrapport, enten her på internett eller på papir, innen 15. januar 2023 vil være med i trekningen av et gavekort hos Skitt fiske (skittfiske.no) pålydende kr 3500,-! Du deltar i trekningen med ett lodd for hver fisketur du har (korrekt) innrapportert.

T