Bokbasens metadataskole

Våren 2018 holder Bokbasen igjen trinn 1 i vår kursserie for å forbedre kompetansen om metadata i bokbransjen. Kurset "God bruk av metadata" vil bli holdt 25.april på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo.
Trinn 2 "Avansert kurs i metadata" vil bli holdt på nytt til høsten.

Kurset passer for alle som jobber med metadata, særlig de som jobber i forlagsbransjen og de som jobber med netthandel, ERP-systemer og logistikk.

Arrangementet varer fra 10.00-14.00, og det vil bli servert lunsj ca klokken 11.30.

Pris per person er 750,-, prisen inkluderer lunsj.

Temaene som vil bli gjennomgått er:

Bokbasens metadatakurs trinn 1: God bruk av metadata

• Hva er metadata?
- Oversikt over hvilke felter som finnes

• Hvem bruker metadata og hva bruker man det til?
- Hvorfor vi trenger gode metadata og hvordan det påvirker salget

• Hvordan skape metadata av høy kvalitet?
- Hvem gjør hva, metadataflyten

• Introduksjon til ISBN
- Format, utgave, opplag

• Regelverk og rutiner - hvordan skape gode metadata

• Gjennomgang av Bokbasens nye retningslinjer for oppmelding av titler

• Markedsføringsinformasjon - nye muligheter

• Mentor


Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål. 

Med vennlig hilsen / Best regards
Bokbasen AS
Vera Haye Bjerga
Administrasjonsansvarlig & Produktsjef Boknett
Mob:     +47 97 57 98 18
Epost: vera@bokbasen.no

T