Question Title

Bilde
Alle som deltar i aktiviteter i regi av Hol Idrettslag MÅ være medlem av laget.
Det er KUN når forsikring er betalt at medlemmene våre er forsikret ved organisert aktivitet.
Barn er forsikret frem til og med det året de fyller 12 år. Fra fylte 13 år ligger forsikringen i innbetalt lisens i den grenen du er medlem av eller i lagslisens i fotball.

Hol idrettslag har en plikt til å avvise deltagelse fra ikke-medlemmer på våre aktiviteter, av hensyn til forsikringsdekningen vår ovenfor deltagere..

Medlemsskapet varer fra januar til januar.

Question Title

* 1. Hvilken type medlemskap har/ønsker du?

Question Title

* 2. Personlig informasjon

Question Title

* 3. Dersom du har/ønsker familiemedlemsskap, Fyll inn eventuell informasjon her.

Question Title

* 4. Hvilke grupper har du/dere som aktivitet? (Disse vil du få informasjon via sms/mail fra)

T