Velkommen til vårt registreringsskjema for sjåførkurs i 07000 Bergen Taxi. Her kan du registrere din interesse for sjåførkurs. Vi tar kontakt med deg med hvis du er en aktuell kandidat til kurs hos oss. 

En kursplass hos oss har en egenandel på totalt kr 3 900,-. Dette inkluderer egenandel kurs kr 2650,- og kjøretest kr 1 250,- Fulltidsstudenter på universitet, høyskole eller fagskole får 50% studentrabatt på egenandel kurs.

Hvis du ikke har kjøreseddel eller yrkessjåførkompetansebevis fra før må du også påregne utgifter for å få denne kompetansen.


Question Title

* 1. Adresse

Question Title

* 2. Din alder

Question Title

* 3. Har du gyldig kjøreseddel for persontransport eller gyldig YSK for persontransport?

Question Title

* 4. Førerkortklasser

Question Title

* 5. Fortell oss litt om tidligere arbeidserfaring og eventuell utdanning

Question Title

* 6. Hvorfor ønsker du å jobbe for 07000 Bergen Taxi

Question Title

* 7. Hvar er ditt primærønske for jobb hos 07000 Bergen Taxi

T