Hjelp oss å bli bedre

Målgruppe: De som benytter preik.tv på en eller annen måte

Question Title

* 1. Hvordan bruker du preik.tv? (Du kan krysse av for flere alternativ)

Question Title

* 2. Hvordan oppdaget du preik.tv?

Question Title

* 3. Hvor fornøyd er du med temaene på preik.tv?

Question Title

* 4. Hvor fornøyd er du med de som har andakter på preik.tv?

Question Title

* 5. Hvor fornøyd er du med den tekniske kvaliteten på preik.tv?

Question Title

* 6. Hvor henter du preik.tv?

Question Title

* 7. Hvor ser du helst preik.tv?

Question Title

* 8. Hvor lang er den optimale andakten på preik.tv?

Question Title

* 9. Bruker du samtalespørsmålene til andakten som du finner på preik.tv?

Question Title

* 10. Har du ønsker om tema som kan bli tatt opp på preik.tv?

Question Title

* 11. Har du ønsker om personer vi bør få med oss på preik.tv?

Question Title

* 12. Har du andre innspill til oss som lager preik.tv?

T