WE DO NOT SEND ANY SORT OF CONFIRMATION. / 
 
VI SENDER IKKE PÅMELDINGS BEKREFTELSE. 
 
 
(IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO REGISTER AFTER EACH ACTIVITY IF YOU ARE GOING TO PARTICIPATE FOR THAT ACTIVITY IN THE FOLLOWING WEEK/

DET ER DITT ANSVAR FOR Å REGISTRERE ETTER HVER AKTIVITET HVIS DU SKAL DELTA FOR DEN AKTIVITETEN I UKEN ETTER)
 
ADDRESS: STORGATA 38, OSLO (Inngang-Entry via Hausmannsgata)
 PLEASE REGISTER ONLY IF YOU INTEND TO PARTICIPATE
Kontakt info - Contact info : info@caritas.no / Påmelding/Registration

Question Title

* 1. Kontaktinformasjon / Registration form

Question Title

* 2. Kjønn/Sex

Question Title

* 3. Språk nivå / Language level

Question Title

* 4. Har du forkjølelsesymptomer? Ja/Nei   -    Do you have cold like symptoms? Yes/No?

Question Title

* 5. Har vært i fysisk kontakt med en smittet person? Ja/Nei  Have you been in physical contact with an infected person? Yes/No

Question Title

* 6. Jeg samtykker herved til registrerings prosessen til Caritas Norge.
Jeg er kjent med at jeg når som helst kan kontakte Caritas og be om at informasjonen slettes.

I hereby consent to the registration process of Caritas Norway.
I am aware that I can contact Caritas Norge at any time to get my information deleted.

0 av 6 besvart
 

T