Løiten Almenning har et ønske om å bli bedre kjent med våre hytte- og caravaneiere, samt brukere av våre flotte områder. Vi håper du kan sette av litt tid til å svare på våre spørsmål. Undersøkelsen går fram til 15. november og er anonym. Vennlig hilsen Løiten Almenning

Question Title

* 1. Alder

Question Title

* 2. Kjønn?

Question Title

* 3. Ditt bosted (sett inn postnummeret ditt)

Question Title

* 4. Hva er din tilknytning til Budor?

0 av 71 besvart
 

T