Screen Reader Mode Icon
Norwegian Energy Solutions (NES) vil bidra til at bedrifter akselererer prosjektidéer. Denne undersøkelsen er starten på en prosess for å se etter nye og robuste prosjekt innen fornybar energi.

Vi gjennomfører undersøkelsen før sommerferien og tar en prat med de som ønsker å delta. Vi ser for oss 3-5 arbeidsmøter i en "fornybargruppe" og et felles møte for alle klyngens medlemmer i november. 

For å komme i gang ønsker vi innspill og tilbakemelding fra dere. 

Dine innspill er svært verdifulle og viktige for oss. Takk for at du tar deg tid til å delta i undersøkelsen.

Question Title

* 1. Har du eller andre fra selskapet lyst til å delta i prosessen med å utforme hvordan NES skal jobbe videre med fornybar teknologi? 

Question Title

* 2. Har dere en fornybar teknologiløsning som du/dere gjerne vil presentere? 

Question Title

* 3. Hvilket hovedområde/hvilke hovedområder innen fornybar teknologi arbeider du/dere med?

Question Title

* 4. Annen informasjon som kan være relevant:

Kontaktperson: Birger Haraldseid, tlf. +47 908 93 186

Question Title

* 5. Adresse

0 av 5 besvart
 

T