Søknadsfrist 1 september 2020

Question Title

* Metier OEC ønsker å bidra til samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter og tilbyr stipend på 10 000 kroner til deg som ønsker å videreutvikle din karriere innen prosjektledelse. Studieløpet starter høsten 2020 og avslutter med eksamen som gir 15 studiepoeng og Diploma in Project Management fra Metier OEC og Skema Business School våren 2021. 

Stipendet deles ut til 20 personer som har behov for økt kompetanse innen prosjektledelse og tilfredsstiller følgende kriterier. Huk av for de kriteriene du tilfredsstiller.

T