Følgende quiz kan gi deg selv en liten pekepinn på om, og i hvilken grad du erfarer et "eksistensielt vakuum" i livet ditt akkurat nå, dvs. en mangel på opplevd mål og mening.

Alle elektroniske data som behandles vil være anonyme. Ingen data knyttes til direkte personidentifiserende opplysninger, heller ikke via kode og koblingsnøkkel.

*Spørreskjemaet er gjort tilgjengelig her for å gi en mulighet for å utforske dine egne svar på noen eksistensielle spørsmål.
Vi borger ikke for skjemaets kliniske nytte eller diagnostiske verdi. Skjemaets validitet og noen av dets elementer er blitt stilt spørsmål ved. (høy score kan f.eks indikere depresjon, og ikke nødvendigvis knyttes til eksistensielle temaer, og skjemaet tar ikke høyde for kulturelle variabler.)

Vennligst bruk spørreskjemaet som et utgangspunkt for å "tenke igjennom" disse eksistensielle temaene, og ikke noe mer.

Om du sender inn dine anonyme svar vil du få tilgang til gjennomsnittet av andre anonyme svar på de forskjellige spørsmålene. 

Marker hvor du nå opplever å være mellom utsagnene.

Question Title

* 1. Til vanlig

Question Title

* 2. Jeg synes livet

Question Title

* 3. I livet har jeg

Question Title

* 4. Min personlige eksistens er

Question Title

* 5. Hver dag er

Question Title

* 6. Hvis jeg kunne velge ville jeg

Question Title

* 7. Når jeg pensjoneres vil jeg

Question Title

* 8. Når det gjelder å nå mine livsmål har jeg

Question Title

* 9. Livet mitt 

Question Title

* 10. Hvis jeg dør i dag, føler jeg at mitt liv har vært

Question Title

* 11. Når jeg tenker over livet mitt

Question Title

* 12. Når jeg ser mitt liv i relasjon til verden

Question Title

* 13. Jeg er en

Question Title

* 14. Når det gjelder frihet til å velge, synes jeg mennesker

Question Title

* 15. I forhold til døden er jeg

Question Title

* 16. I forhold til selvmord har jeg

Question Title

* 17. Jeg anser min mulighet for å finne mål og mening i mitt liv

Question Title

* 18. Livet mitt

Question Title

* 19. Mine daglige oppgaver og gjøremål er

Question Title

* 20. Jeg har funnet

T