Kåring av beste kart 2019

Deltakerne på Geomatikkdagene, altså folkejuryen, skal stemme på beste kart 2019. Dere stemmer på det dere synes er det beste kartproduktet i år, uavhengig av om det er en digital løsning eller et papirkart. Det blir hard konkurranse, så hver stemme teller!

Question Title

* 1. Ditt navn (navn blir kun brukt for å verifisere gyldig stemme - at du er deltaker på Geomatikkdagene).

Question Title

* 2. Hva er årets beste kartprodukt?

T