1. Gjesteundersøkesle - Kragerø

Kjære gjest!

Vi i Kragerø ønsker å utvikle oss til et mer attraktivt og bærekraftig reisemål. Som vår gjest har du erfaring og innsikt som vi håper du har tid og anledning til å dele. Undersøkelsen tar 5-7 minutter og ditt bidrag er verdifullt for oss.

Du kan enten svare mens du er på besøk i Kragerø, etter at du har reist videre eller når du har kommet hjem. Gjør det som er enklest for deg.

Har du spørsmål til undersøkelsen? Ta kontakt med post@kragero-nf.no

T