Screen Reader Mode Icon
På MSK hadde grenen en workshop for å se om man kunne gjøre NM litt mer spennende og medievennlig. Der ble det bestemt at NM skulle være 1 runde fra 2020. Hva skal til for at du stiller til start i NM?

Question Title

* 1. NM blir 1 runde fra 2020.
Hva skal til for at du melder deg på til NM og er tidlig ute med påmeldingen?

Question Title

* 2. Hvor lange heat bør det kjøres i MX Open, MX 2 og MX junior?

Question Title

* 3. Hvor lange heat bør det kjøres i MX 85 jenter og MX Damer?

Question Title

* 4. Hvor lange heat bør det kjøres i MX 13-15

Question Title

* 5. Hvor mange poenggivende heat tenker du er lurt for å kåre den rette vinneren?

Question Title

* 6. I hvilken grad mener du at NM er et viktig løp?

Question Title

* 7. Hva er forskjellen på å kjøre NM kontra andre løp i Norge?

Question Title

* 8. MX Grenen arrangerer trener utdanning i motocross. Det er et ønske at det utdannes trenere på klubbnivå. I hvilken grad er dette interessant for deg?

Question Title

* 9. Sitter du med noen tanker eller meninger som kan være positivt å dele med andre?

0 av 9 besvart
 

T