Organisatoriske forhold

Takk for at du deltar på denne undersøkelsen i regi av Leadership Weekly. Dine svar teller og vil bidra til et mest mulig komplett bilde av læring og utvikling i norske virksomheter.
Alle data vil bli behandlet konfidensielt! 
 

Question Title

* 3. Antall ansatte i egen virksomheten (totalt globalt)

Question Title

* 4. Antall ledere i virksomheten (totalt globalt)

Question Title

* 5. Antall ledere i virksomheten (totalt globalt)

Question Title

* 6. Antall ledernivå i virksomheten

Question Title

* 7. Antall lokasjoner med egen postadresse for virksomheten

 
17% of survey complete.

T