Question Title

* 1. Hva slags type medlemskap har du?

Question Title

* 2. Hvor mange år har du vært medlem av KGK

Question Title

* 3. Din alder?

Question Title

* 4. Kjønn

Question Title

* 5. Hva er ditt spiller handicap?

Question Title

* 6. Når bruker du anlegget?
(flere valg mulig)

Question Title

* 7. Bane / anlegg

  Svært fornøyd Fornøyd Nøytral Mindre fornøyd Misfornøyd Vet ikke/ikke grunnlag for å svare
Helhetlige kvalitet på banen
Fairways
Greener
Bunkere
Utslagsteder
Treningsområdet
Korthullsbane
Startidbestilling
Parkeringsplass

Question Title

* 8. Hva mener du om følgende:

  Svært fornøyd Fornøyd Nøytral Mindre fornøyd Misfornøyd Vet ikke / ikke grunnlag for å svare
Renhold i og rundt klubbhuset
Mottagelse / service i klubbhus
Klubbens protjenester
Klubbens kølleverksted
Medlems service
Åpningstider i klubbhuset
Klubbens nettside / Face book side
Det sosiale miljøet i klubben

Question Title

* 9. Hvordan ønsker du å motta informasjon om hva som skjer i KGK?

Question Title

* 10. Handler du i klubbens Proshop?

Question Title

* 11. Deltar du på Gubben / Damedagen

Question Title

* 12. Deltar du på klubbturneringer?

Question Title

* 13. Har klubben for mange turneringer?

Question Title

* 14. Hva tenker du om tilgjengeligheten på banen?

Question Title

* 15. Hvor ofte spiller du hovedbanen?

Question Title

* 16. Bruker du tid på driving range, putting green og korthullsbane?

Question Title

* 17. Føler du progresjon i golfspillet ditt?

Question Title

* 18. Bruker du golfsimulatorene på vinterstid?

Question Title

* 19. Hva bør vi prioritere de neste årene?

  1 = bra som det er 2 3 4 5 = Veldig viktig
Bedre fairwayer
Bedre greener
Bedre utslagsteder
Flere utslagsteder
Treningsområdene
Utvidede åpningstider kafé / Proshop
Større utvalg i kafé og Proshop
Flere organiserte treninger
Bedre informasjonsflyt fra klubben

Question Title

* 20. Er du positiv til en eventuell sammenslåing av byens to golfklubber?

Question Title

* 21. Kunne du tenke deg å anbefale KGK til venner og kjente?

T