Korleis kan me sikre kompetente arbeidstakarar i framtida?

Prognosen til NAV viser at det vil vera eit underskot på opp mot 3000 arbeidstakarar i 2030-2035 i Hardanger- og Vossaregionen. 
Utdanningsprosjektet er initiert av næringshagane og næringsråda i regionen, og vert finansiert av direktorat, fylkeskommunen og kommunane.
Me fokuserer på etter- og vidareutdanning og andre kompetansehevande tiltak. Me ynskjer å medverke til:
 
  • Karriereplanlegging og skreddarsaum av kompetansehevande tiltak.
  • Tilrettelegging nær arbeidstakarane.
  • Etablering av fysiske samlingsplassar.
 
Målet er å kunne tilby etter- og vidareutdanning eller andre kompetansehevande tiltak, som det er behov for i vår region.
For å kunne tilby relevante kurs og studietilbod er me avhengig av å få svar frå næringslivet i regionen. Undersøkjinga tek ca 6 minutt å besvare. 

Question Title

* 1. Litt om deg

Question Title

* 2. Kva bransje representerar du? (Fleire svaralternativ mogleg)

Question Title

* 3. Antal tilsette

Question Title

* 4. Geografisk plassering 

Question Title

* 6. Bedriftstype

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T