Bør Norden ha en felles infrastruktur for CO2-fangst, transport og lagring?

* 1. Navn:

* 2. Organisasjon/selskap:

* 3. E-post:

T