Bør Norden ha en felles infrastruktur for CO2-fangst, transport og lagring?

Question Title

* 1. Navn:

Question Title

* 2. Organisasjon/selskap:

Question Title

* 3. E-post:

T