Videregående skoler i Telemark

Question Title

* 3. Fikk du noe informasjon om DKS programmet i forkant?

Question Title

* 4. Hvordan var den praktiske gjennomføringen på egen skole eller på annen arena?

Question Title

* 5. Engasjerte formidlingen?

Question Title

* 6. Oppfattet du utøver/ utøverne som profesjonelle?

Question Title

* 7. Opplevde du programmet som relevant?

Question Title

* 8. Har du innspill til programmet?

T